Marmara Üniversitesi Kulüpleri için Eğitim Fikirleri

25 March 2021

Güncelleme no. 6

 • [EEE] Elektrooptik ve Fotonik Teknolojileri – Öğretim Üyesi Dr. Alsunaidi hocamıza sorulabilir. Eğer benimle iletişime geçilirse bir YL öğrencisi ile de konuşabilirim bu konuda sunum verebilmesi için.
 • [EEE] Her bölüm hocamızın çalıştığı alanları/konuları yarım saatten az olacak şekilde sunmaları istenebilir.
 • [EEE] Kuantum Bilişim ve Programlama, özellikle Qiskit kullanarak. – QSB Yeditepe'den eğitmen bulunabilir.
 • [CSE/EEE] Git, Mercurial ve Versiyon Kontrolü, özellikle DIY git with Python sitesi yardımı ile "git"i baştan yazarak. git'in dosya sistemi hiyeraşisi de anlatılmalı, detaylı! İlgili bağlantı için tıklayınız. Günün sonunda amaç, öğrencilerin versiyon kontrolünü sürekli kullanabilecekleri kadar hakim olmalarını sağlamaktır.
 • [CSE] Geliştiriciler için GNU/Linux, özellikle Linux Foundation'ın aynı adlı müfredatı takip edilmeli.
 • [CSE] "Use Case"ler ile Programlama Paradigmaları, devam eğitimi olarak OOP'ye odaklanılıp Dizayn Örüntüleri verilebilir. Özellikle Dizayn Örüntüleri ve OOP konusu için öneri hocam.
 • [EEE] Robot Operating System ve Gazebo'ya Giriş, örnek olarak şu adresteki yayın incelenebilir.
 • [CSE/EEE] Yazılım Lisanları, GNU Projesi ve Açık Kaynak Felsefesi. turkiyeacikkaynakplatformu.com. Amaç, öğrencilerin yazdığı kodlar için nasıl lisanslar kullanması gerektiğini bilmeleri, açık kaynağın neden önemli olduğunu anlamaları ve neden destek vermeleri gerektiğini anlamasını sağlamaktır.
 • [EEE] Kısa ancak önemli noktaları ile bir Computer Organization giriş eğitimi. Ardından CISC ve RISC mimarilerine değinilmeli. Geleceğe yönelik sorular ile konuya ilgi arttırılmalı, örneğin RISC-V ile neler değişiyor, neler değişecek? Ardından da bir "kendi işlemcini tasarlama" eğitimi gelebilir. Örnek bir yayın için tıklayınız.
 • [CSE] Bulut Bilişim ve Konteynır teknolojileri – Docker, Kubetnates, AWS, Azure, Heroku.
 • [EEE] Kartlar Arası Haberleşme Protokolleri, IoT ve Güvenliği. IoT ve Güvenliği için İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ISTEC'ten eğitmen bulunabilir.
 • [ENG] LaTeX ve Markdown.
 • [EEE] Elektronik Kartlarda Tersine Mühendislik ve Hata Bulma, örnek olarak şu ve şu adreslere bakılabilir.
 • [EEE] KiCAD ile Şema ve PCB Tasarımı Eğitimi
 • [CSE/EEE] Yazımlara Test Yazımı ve Debugger Kullanarak Hata Ayıklama
 • [CSE] Uygulamalı İnternet Eğitimi, özellikle DNS, RSA, SSL, Hosting, Server, nginx, Apache Web Server,  Domain, Statik IP... gibi konular anlatılmalı ve kişiler bilgisayarlarını sunucuya çevirebilmelidirler. Kesinlikle Windows ile sunucu oluşturma kabul edilemez ;).
 • [CSE] Web Programlama Eğitimi, özellikle NodeJS'e değinilmeli ve NoSQL veritabanları ile hazır CSS frameworklerini kullanarak bir statik site yaratılabilmeli.
 • [CSE] Dinamik Web Programlama Eğitimi, özellikle bir kütüphane (örn. React) kullanılan eğitim.
 • [EEE] Uzun soluklu bir STM32FX serisi Register tabanlı ve baremetal programlama. Mümkünse Computer Organization giriş eğitiminden sonra olması daha iyi olur. Örnek bir müfredat şu kitabın chapter isimlerinden oluşturulabilir.
 • [EEE] CMake/Make, Makefile, Meson, Ninja build etme araçları. Günün sonunda amaç, öğrencilerin
 • [EEE] VLSI nedir ve Türkiye'de VLSI Araştırma ve Üretimi Tarihi ITU-VLSI Lab.'ına sorulabilir, belki bir lab. asistanı zaman yaratabilir sunmak için. Günün sonundaki amaç, öğrencilerin böyle bir alan olduğunu bilmeleri, alanın ne olduğu, nasıl bir geleceğe sahip olduğunu görebilmeleridir.
 • [EEE] Uzun Soluklu Yenilenebilir Enerji Teknolojileri. Her hafta bir tane metod işlenir ve detay olarak da orta ölçekli olur. Gerekli hesaplamaların nasıl yapılacağı öğretilir, şematikler incelenir. Tasarımın nasıl yapılacağı öğretilir. Günün sonunda amaç, öğrencilerin o metotu kullanarak küçük ölçekte enerji üretimi yapaibilmesini sağlamak olmalıdır.
 • [EEE] Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nin tüm anabilim dalları için birer hoca eşliğinde ilgi alanları nelerdir, neler geleceği ilgilendirir bunlar konuşulabilinir. Günün sonunda amaç, birinci ve ikinci sınıf olan EEE öğrencilerine uzmanlaşacağı konular hakkında önbiligiye sahip olmasını sağlamak olmalıdır.
 • [EEE] Elektrik Tesisatı Tasarımı, Trafodan Prizlerimize Ulaşan Elektriğin Yolu. Güzel bir saha mühendisinden, güzel bir eğitim olabilir. Yönetmeliklere kadar çoğu detayı kapsamalı eğitim.

Published in egitimlang::tr