Kısaca Değişim Etkileşimi

6 July 2021

İki elektron (Aynı tip parçacık olması değişim etkileşiminin tanımı gereği elzemdir.) spinlerine iki durumda olabilir. Bu durumlardan biri, iki elektronun spinlerinin de aynı yönde olması; diğeri ise farklı yönlerde olmasıdır. Spinleri farklı yönde olan elektron çiftlerinin enerjisi, aynı yönde olan çifte göre çok daha fazladır. Bu iki tip arasındaki geçişe değişim etkileşimi (en. the exchange interaction) denir.

Spinleri aynı yönde olan iki aynı parçacağın manyetik (dipol) momenti bir büyüklüğe eştir, sıfır değildir. Buna rağmen spinleri farklı yönde olan iki aynı parçacığın manyetik (dipol) momentleri $0$'dır.

Hamilton İşlemcisi (en. Hamiltonian)

"Kuantum mekaniğinde hamilton işlemcisi, kinetik enerjilerin toplamına ve sistemdeki tüm parçacıklar için potansiyel enerjilere karşılık gelen bir işlemci. Genellikle H, Ȟ veya Ĥ ile gösterilir. Spektrumu, bir sistemin toplam enerjisini ölçerken olası sonuçlar kümesidir." $^{[1]}$


Tüm yazılar aşağıdaki YouTube videosunun Türkçeleştirilmesi ile oluşturulmuştur. İçerik orjinal içerik değil, çeviri ve derlemedir. Alıntıdır!


Kaynakça ve İleri Okuma

Hamilton işlemcisi - Vikipedi

Published in fiziklang::tr