C++ Cümledeki Kelimeleri Tersine Sıralama

4 June 2021
string reverse_words(string const &s, char const div) {
 string temp = s;
 string ret;
 string found;
 size_t pos = 0;

 do {
  // Finding first occurrence
  pos = temp.rfind(div);
  if (pos > temp.length()) break;

  // If pos found
  ret += temp.substr(pos, temp.length()-1);
  temp = temp.substr(0, pos);
 } while (pos != string::npos);

 // Adding the last part which has no div
 ret += ' ' + temp;
 // Deleting first space
 ret = ret.substr(1, ret.length()-1);

 return ret;
}

Bu kod, verdiğiniz stringin içindeki tüm kelimeleri, vereceğiniz div ayracına göre ayırır ve sondan başa olmak üzere size geri döner.


Published in cpp